Uppvärmningskostnader

Att värma upp sin bostad kan vara väldigt kostsamt, särskilt under de kalla vintermånaderna. För många är värmekostnader en av de största utgifterna under året. Framförallt gäller detta villaägare.

Stäng av rum som inte används

Om man har ett stort hus kan man överväga att stänga till rum man inte använder särskilt ofta. Då behövs det mindre energi totalt sett för att värma upp resterande (använda) rum i huset. Detta är naturligtvis mindre praktiskt om man har en liten bostad, eller en stor familj som nyttjar samtliga rum dagligen.

Täta fönster och dörrar

Många hus, särskilt gamla, läcker ut värme genom fönster och dörrar. Den här värmen går helt till spillo och leder till förhöjda kostnader. Det är därför viktigt att se till att försöka täppa till alla läckage man hittar. Tätning kan enkelt göras på egen hand med hjälp av tätningslister som hittas på närmaste byggvaruhus.

Byt metod för uppvärmning

Installation av exempelvis bergvärme kan göra att de löpande uppvärmningskostnaderna minskar rejält. Nackdelen är att det alltid medför en stor initial kostnad som sedan räknas hem på längre sikt. Innan man genomför något sådant projekt är det alltså viktigt att räkna igenom det noggrant för att se så det verkligen lönar sig.