Budget & kassabok

Ett viktigt steg om man vill lära sig spara pengar är att fundera över de inkomster och utgifter man har. Sanningen är att de flesta av oss faktiskt inte har särskilt bra koll på vilka utgifter vi har varje månad, vilket gör att man ofta frågar sig vart pengarna man får i lön egentligen tar vägen. För att råda bot på detta kan man göra en budget samt föra kassabok över de utgifter man har.

Att göra en budget

Det kan låta avancerat att göra en budget men i själva verket är det inga konstigheter. Att göra en budget innebär egentligen bara att man utgår från de inkomster man har och gör en lista som visar hur man tänker sig fördelning av utgifterna. Man kan exempelvis göra en budget för varje månad där man planerar för utgifter som mat, hyra, resor och liknande. Utgå från din inkomst varje månad och fördela över de olika posterna. Det som blir över kan exempelvis läggas på ”nöje” eller ”sparande”. Försök att ligga så nära de faktiska inkomsterna och utgifterna som möjligt. Den här budgeten kan du sedan jämföra mot din kassabok (se nedan) för att se om du faktiskt håller dig inom budgetens ramar eller om du behöver lägga band på dig själv när det gäller att spendera pengar.

Att föra kassabok

Här är tanken helt enkelt att skriva ned alla faktiska utgifter du har, med andra ord alla inköp som görs under en månad. Både stora och små inköp ska föras in i kassaboken, och för att det ska göra någon nytta är det viktigt att man är helt ärlig och inte missar att föra in något.

Jämföra resultaten

När en månad gått kan du räkna ihop summorna i din kassabok och jämföra mot de kategorier du planerade för i din budget. Du kan då enkelt se om du till exempel lagt alldeles för mycket pengar på mat, eller om dina resor kostar mer än vad du tror. Därefter kan du jobba på att försöka minska dina kostnader i respektive kategori.